پایش کارگزاران در قائم شهر استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از پایش و رصد کارگزاران توزیع کود تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان قائم شهر مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: فرآیند پایش و رصد کارگزاران براساس دستورالعمل اجرایی صادره از سوی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انجام می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید