تأمین و توزیع انواع کود های کشاورزی در شهرستان اسفراین استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

با توجه به آمار ارائه شده از سوی واحد بازرگانی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشارزی خراسان شمالی، در مهر ماه سال جاری 382 تن انواع کودهای کشاورزی شامل اوره،فسفاته و پتاسه در شهرستان اسفراین ،از طریق کارگزاریهای تحت پوشش شرکت ،بین کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید