تأمین و توزیع سم علف کش محصول کلزا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

بنا به تمهیدات و برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی جهاد کشاورزی و مذاکرات متعدد با سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و مدیریت های تابعه در خصوص خرید و جذب سم علف کش بوتیزان استار  این مدیریت مقدار 200 لیتر سم به منظور مصرف در کشت کلزا برای مزارع استان تهران تأمین کرده که تاکنون  175 لیتر بین کشاورزان کلزا کار استان توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید