عملکرد استان تهران در تأمین، تدارک و توزیع کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

علی راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران عملکرد 7 ماهه شرکت را در زمینه تأمین، تدارک و توزیع انواع کودهای شیمیایی تشریح کرد. وی با اشاره به مشکلات و سختیهای موجود در سر راه تأمین نقدینگی و کودهای وارداتی گفت: به رغم همه این نارسائیها به همت مدیرعامل سخت کوش و هیئت مدیره و تمام مدیران تلاشگر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مدیریت استان توانسته مطابق برنامه مصوب سال 98 به وظایف خود عمل نماید . وی در ادامه افزود: از ابتدای سال تا پایان مهرماه مقدار 17436 تن کود ازته تأمین و توزیع شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ( 13750 تن) حدود 27 درصد رشد داشته است . و در مورد کودهای پتاسه و فسفاته نیز مطابق برنامه، عملکرد مطلوبی را نشان می دهد و تا پایان فصل کشت و کار پاییزه میزان جذب این کودها نیز بالا خواهد رفت. وی در پایاین اظهار داشت: موجودی ذخایر کودی استان برای کشت پاییزه بسیار خوب و بالا می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید