صورت برداری کود در بهشهر استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از صورت برداری کودهای کشاورزی موجود در انبار کارگزاران فعال تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان بهشهر خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: فرآیند صورت برداری کودهای کشاورزی براساس دستورالعمل اجرایی مصوب صادره از سوی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی صورت می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید