کنترل کیفی کودهای وارداتی سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

به منظور کنترل کیفی و نظر به اهمیت و حساسیت کودهای وارداتی از کودهای شیمیایی سوپرفسفات تریپل ارسالی از بندر عباس (کشتی سینوتراست ) و سولفات پتاسیم ارسالی از بندر امام خمینی (ره) (کشتی آرتایا) به انبار مرکزی شرکت خدمات حمایتی استان تهران توسط کارشناسان استان نمونه برداری انجام و برای آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید