توزیع 30 تن کود پتاس برای آبزی پروری در بابل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 30تن کود کشاورزی از نوع پتاس در شهرستان بابل در 7 ماهه نخست سال جاری برای آبزی پروری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

کود پتاس تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق شرکت آبزی پروری بابل کارگزار توزیع کود تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان بابل توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید