پایش بازار کود شیمیایی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

بمنظور پایش بازار کودهای شیمیایی استان قم و نظارت بر فرایند توزیع کودهای شیمیایی، کارگروه پایش متشکل از مدیر توسعه بازرگانی استان، نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، نماینده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و نماینده معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم بصورت سرزده از کارخانه تولید کود شیمیایی کیمیا کود پارس بازدید و بررسی های لازم بعمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید