نمونه برداری از کودهای وارده از مبادی به انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز یکشنبه  مورخ 98/8/12  اکیپ نمونه برداری استان از انبار سازمانی استان بازدید و از کودهای شیمیایی سوپرفسفات تریپل ارسالی از بندر امام به مقدار 200 تن نمونه برداری و  جهت آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی کرج ارسال شد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید