توزیع کودهای شیمیایی پرمصرف در استان فارس از مرز 90هزار تن گذشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع میزان 91977 تن انواع کود های شیمیایی پر مصرف در استان فارس خبر داد .

وی افزود : در راستای اجرای رسالت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ،شعبه فارس توانسته است این میزان کود از ارقام ازته ، فسفاته و پتاسه  با رشد چشمگیری در مقایسه با مدت مشابه در سنوات قبل از ابتدای سال جاری تا کنون در شبکه کارگزاری تحت پوشش شرکت در این استان توزیع نماید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید