برگزاری مناقصه خرید کود از تولید کنندگان داخلی

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کود سوپر فسفات تریپل گرانوله به مقدار 50 هزار تن از تولید کنندگان داخلی،  در روز سه شنبه مورخ چهارده آبان ماه سال جاری ساعت 14،  با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در ستاد شرکت یاد شده برگزار شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید