ارسال سم بوتیزان استار به استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ارسال سم بوتیزان استار به انبارهای استان خوزستان خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: با عنایت به برش اعلامی از سوی معاونت بازرگانی مبنی بر ارسال سم مذکور به استانهای هدف، از انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز میزان 4000 لیتر سم علف کش بوتیزان استار به استان خوزستان ارسال شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید