تأمین وتوزیع انواع کود شیمیای پرمصرف در شهرستان استهبان استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع میزان 1157تن انواع کودهای  شیمایی پرمصرف درشهرستان استهبان استان فارس خبر داد .

وی افزود : این میزان کود از ارقام ازته،فسفاته و پتاسه از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه در شبکه کارگزاری فروش نهاده های کشاورزی تحت پوشش شرکت در این شهرستان توزیع گردیده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید