صورت برداری کود در نکاء استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از صورت برداری کودهای کشاورزی موجود در انبارهای کارگزاران توزیع کود تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان نکاء خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: فرآیند صورت برداری کودهای کشاورزی براساس دستورالعمل صادره از سوی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انجام گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید