جلسه و نشست سرپرست هیئت حسابرسی دیوان محاسبات مستقر در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با همکاران استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان 

هرمزگان در ساعت 10 صبح مورخ 96/11/24 در محل سالن همایش های این شرکت، ابتدا آقای مهندس استاد مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان ضمن عرض خیر مقدم به همکاران دیوان محاسبات کشور توضیحاتی در خصوص عملکرد شرکت بیان نمودند. در ادامه جناب آقای صحرا نورد مطالب مهمی در راستای تحقق مطلوب اهداف شرکت در تهیه و توزیع نهاده ها ، به اصول کنترل داخلی سازمان اشاره نمودند و عنوان کردند که در این زمینه آموزش کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و ایشان اشراف برقوانین و مقررات و رعایت استانداردها و استقرارکنترل های داخلی قوی را از الزامات بسیار مهم هر سازمان دانستند و در پایان به اثر بخشی ، کارایی و صرفه اقتصادی شرکت تاکید کردند وبا قدردانی از زحمات کارکنان برای آنها آرزوی موفقیت نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید