کیسه گیری 3200 هزار تن کود فله در مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از کیسه گیری 3200 کود فله در انبارهای این مدیریت خبردارد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مهندس مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت از ابتدای سال جاری تاکنون 3 هزار و 985 تن کود فله شامل : کود اوره و کود سوپرفسفات تریپل به انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران وارد شد که از این میزان حدود 3 هزار و 200 تن در کیسه های 50 کیلوگرمی کیسه گیری شده و در سطح استان مازندران توزیع شده و یا در حال توزیع می باشد. وی با اشاره به اینکه فرآیند عملیات حمل، تخلیه و کیسه گیری کودهای فله در انبارهای سازمانی شرکت واقع در شهرستان آمل، منطقه چمستان ، قراخیل و انبار سورک صورت گرفته است ، افزود در تمامی مراحل کیسه گیری کودهای فله، با نظارت های انجام شده سعی گردید کار کیسه گیری کودهای ارسالی با بهترین کیفیت انجام شود و در سطح استان توزیع گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید