اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از تامین و توزیع  770تن  انواع کود شیمیایی در شهرستان قروه در مهرماه سال جاری خبرداد.

مهندس محمد شهیاد با اعلام این مطلب افزودند:

کودهای شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزاران توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان قروه توزیع شده است .