برگزاری جلسه موجودی برداری ازانبارکارگزاران دراستان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

جلسه  موجودی برداری از انبارهای کارگزاران درتاریخ22 و23 آبان ماه درمحل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان برگزارشد 

محمدمحسن قاسمی مدیراستان کرمان ضمن اعلام این خبرافزود:بلافاصله پس از ارسال نامه تغییر قیمت کودودستورالعمل موجودی برداری از انبارها جلسه ای باحضور پورخاتون معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان  ،نماینده حراست سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار و روش موجودی بردای براساس چارچوب دستورالعمل به مدیریتهای جهادکشاورزی شهرستانهای استان ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید