صدور حواله جهت دریافت کود کشت پائیزه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان با اعلام  این خبر گفت : طی هماهنگی های بعمل آمده با جهاد کشاورزی استان درسالم سازی سیستم توزیع کودها واطمینان از دریافت کودهای اصلی یارانه ای توسط بهره برداران در کشت پائیزه،شبکه کارگزاران کودهای مورد نیاز کشاورزان را با صدور حواله مراکز خدمات جهاد کشاورزی و مدیریت ها تحویل می دهند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید