افزایش بیست وشش درصدی توزیع کود دراستان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت: تا تاریخ بیست وچهارم آبان ماه سال جاری مقدار 36541 تن انواع کود شیمیایی دراستان کرمان توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 26درصد افزایش داشته است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید