برداشت زرشک از باغات استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمود

برداشت زرشک از 11 هکتار از باغات استان اصفهان آغاز شده است . پیش بینی می شود تا پایان آبان ماه بیش از 21 تن زرشک از باغ های بارور استان برداشت شود . وی عملکرد برداشت زرشک در هر هکتار را حدود یک تن دانست و افزود : شهرستان های برخوار ، سمیرم ، شاهین شهر خوانسار ، چادگان ، فریدونشهر و کاشان از مناطق تولید کننده زرشک این استان هستند . لازم به ذکر است سهمیه کودهای شیمیایی مصرفی جهت باغات استان تا کنون توسط شرکت خدمات حمایتی استان تهیه و در اختیار بهره برداران این بخش قرار گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید