جلسه کارگروه نظارت برکنترل کیفی کود استان کرمان درحال برگزاری

هم اکنون جلسه کارگروه نظارت برکنترل کیفی کود استان کرمان درحال برگزاری است 
 
کارگروه نظارت برکنترل کیفی کود ،به میزبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان درحال برگزاری است  این جلسه باحضورمدیر ومعاون فنی و مسئول کنترل کیفی کودشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان و نمایندگان سازمان جهادکشاورزی استان کرمان ، مرکز تحقیقات ،آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان کرمان و نماینده سازمان تعزیرات استان درحال برگزاری است محمد محسن قاسمی هدف از این جلسات را، حفظ حقوق کشاورزان چون مصرف کننده اصلی مواد کودی هستند وهمچنین جلوگیری از قاچاق کود و تعامل و هماهنگی بیشتر بین اعضا کارگروه اعلام کرد

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید