صورت برداری کود در غرب استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از صورت برداری کودهای کشاورزی موجود در انبارهای کارگزاران توزیع کود تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان های غرب استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: فرآیند اجرایی مراحل صورت برداری کودهای کشاورزی براساس دستورالعمل صادره از سوی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انجام شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید