تخلیه کود سوپرفسفات تریپل در انبار سازمانی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

میزان 200 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانول تولید داخل(شرکت کیمیاداران کویر یزد) به انبارهای سازمانی استان قم حمل و تخلیه شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید