روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین :

گزارش خبری

پنج شنبه 96/12/3 با هماهنگی دادستانی و همکاری نیروی انتظامی 75 تن کودهای تقلبی و 300 تخته کیسه با برند شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشف . توقیف و به انبار شرکت خدمات حمایتی حمل گردید

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید