نمونه برداری کودهای وارده به استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از نمونه برداری کودهای کشاورزی وارده به این استان خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: نمونه های اخذ شده از محموله های کودی وارده به استان مازندران با انجام صورتجلسه به همراه نمونه های کودی جهت تایید نهایی به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی واقع در استان البرز ارسال می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید