تامین کود مجتمع گلخانه ای زرتوجی شهرستان میناب

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

شرکت شهرکهای کشاورزی استان هرمزگان در نظر دارد متناسب با موقعیت ، مساحت و مستحدثات موجود ، مجتمع گلخانه ای منطقه زرتوجی شهرستان میناب را به متقاضیان واگذار نماید.

آقای فرزاد استاد مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان اعلام نمود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آمادگی تامین انواع کودهای شیمیایی یارانه ای (ازته ، فسفاته و پتاسه ) این مجتمع گلخانه ای را دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید