توزیع حدود بیست و پنج هزار تن کودهای فسفاته در استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی از تامین و توزیع مقدار حدود بیست و پنج هزار تن کود کشاورزی از نوع فسفاته در هشت ماه نخست سال جاری در سطح استان خراسان رضوی خبر داد:

امید وظیفه دان مدیر با اعلام این مطلب افزود: کود فسفاته  تامین شده توسط کارگزاران تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بین کشاورزان متقاضی در استان خراسان رضوی توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید