تامین کود های مورد نیاز شهرستان های استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،  از تامین کودهای  مورد نیاز   استان  خبر داد:

امید وظیفه دان با اعلام این خبر افزود: کود های ارسال شده از طریق شبکه های کارگزاران تحت پوشش ( شرکت ) و با حواله های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها بین بهره برداران بخش کشاورزی توزیع می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید