گزارش بازدید دوره ای کارگزاران استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان :

 کارشناس واحد فنی و کنترل کیفی این مدیریت ٣ مورد بازدید از کارگزاران توزیع کود در سطح شهرستان ميناب و رودان انجام داده و تذکرات لازم در خصوص رعایت قیمت های مصوب کودهای غیر یارانه ای شرکت ، اعلام وصول به موقع و ثبت فروش در دفاتر مخصوص حواله ها ، انبارداری و چیدمان مناسب ، نظافت انبار و توزیع کود طبق دستورالعمل های شرکت و با حواله های مدیریتهای جهاد کشاورزی ، به کارگزاران داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید