برگزاری مجمع عمومی همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شعبه فارس با جناب آقای مهندس منصوری عضو محترم هیئت مدیره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، 

برگزاری جلسه مجمع عمومی همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شعبه فارس با جناب آقای مهندس منصوری عضو محترم هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور در معیت آقایان دکتر پوررمضان مشاور محترم مدیر عامل و مدیر هماهنگی امور استانها و مهندس افچنگی کارشناس مسئول محترم هماهنگی امور استانها،  راس ساعت 11صبح روز دوشنبه مورخ 11/9/98 در سالن جلسات این مدیریت برگزار گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید