برگزاری جلسه تیم پایش در راستای نظارت بر توزیع کالاهای اساسی کشاورزی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه

جلسه مذکور با حضور آقای دکتر قدیری ابیانه مدیر کنترل نظارت بر توزیع کالاهای اساسی کشاورزی، سرکار خانم نظری مدیر طرح و برنامه و آقایان مهندس جفرودی و ایزدفر کارشناسان برنامه نویسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به جهت هماهنگی و تعبیه فرم های پیشنهادی در سامانه پایش توزیع نهاده های کشاورزی برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید