توزیع علف کش

توزیع 2585 لیتر علف کش بوتیزان استار کلزادر گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزارجریبی مدیر شرکت ،  با  بیان این که زراعت دانه های روغنی بعنوان منابع اصلی در تامین بخشی از روغن نباتی کشور، سالهاست که مورد توجه برنامه ریزان کشاورزی کشور و مسئولین این منطقه بوده است و هر ساله سطح وسیعی  از اراضی استان به کشت گیاهان روغنی به ویژه کلزا اختصاص می یابد،وی تصریح کرد: یکی از روشهای کنترل علف  های هرز کلزا بعد از کشت و قبل از سبز شدن ،استفاده از سموم علف کش بوتیزان است هزار جریبی از توزیع 2585  لیتر علف کش بوتیزان استار کلزا خبرداد. به این سبب با توجه به پراکنش جغرافیایی کشت کلزا در استان،   این شرکت  با بهره گیری از تمامی  پتانسیل  ها  وظرفیت  کارگزاران در شهرستان های استان، در حال توزیع مانده سهمیه این علف کش است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید