کود اوره توزیع شده در شهرستان ایوان استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام خرید وتوزیع کود شیمیایی توسط کشاورزان  شهرستان ایوان را مقدار 365تن اعلام کرد.

آیت جمالی با اعلام این خبر گفت : از ابتدای سال جاری تا کنون مقدار 365 تن کودشیمیایی از نوع اوره بین  کشاورزان شهرستان ایوان توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که شهرستان ایوان از شهرهای حوزه شمال  استان ایلام بوده که دارای 2 کارگزار بوده که کود فوق از طریق  شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع گردیده است. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید