نمونه برداری از کودهای سوپرفسفات تریپل ارسالی از بندر عباس در انبار سازمانی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز شنبه  مورخ 98/9/16  اکیپ نمونه برداری استان در انبار سازمانی استان حضور و از مقدار 200 تن کودهای شیمیایی سوپرفسفات تریپل ارسالی از بندر عباس  نمونه برداری و  جهت آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی کرج ارسال شد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید