جلسه اضطراری طرح پایلوت تغذیه گیاهی

براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

در راستای اجرای طرح پایلوت تغذیه گیاهی، جلسه اضطراری با حضور معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی، مدیر محترم امور زراعت، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شعبه فارس و کارشناسان ذیربط راس ساعت 12 روز شنبه مورخ 16/9/98 در دفتر معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی برگزار و درخصوص جابجایی طرح و انتخاب شهرستان، کشاورز مورد نظر و برداشت نمونه خاک جهت آنالیز طی یکی و دو روز آینده تاکید گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید