نمونه برداری از بذور سنواتی آفتابگردان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

نمونه برداری ازسه نوع بذر افتابگردان روغنی به مقدار هشتصد کیلو درآذر ماه سال جاری جهت تعیین قوه نامیه بذور آفتابگردان در استان سمنان انجام شده و جهت انالیز به مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی واقع در کرج ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید