آزمایش پارت 7روغن ولک تولیدی مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

آزمایشگاه مجتمع شیمیائی آبیک نسبت به آزمایش ماده موثره نمونه تهیه شده از پارت 7 محصول روغن ولک تولیدی در روز یکشنبه 17 آذرماه 98 اقدام نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید