نمونه گیری کود اوره پتروشیمی خراسان در آذر ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر افزودند در راستای نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای کشاورزی ، رئیس اداره فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی به همراه کارشناس بازرگانی از محل خط تولید کود اوره پتروشیمی خراسان در تاریخ 19 آذر ماه سال جاری به روال سابق ، بازدید و از کود اوره نمونه گیری نمودند و کود اوره مورد نظر جهت آنالیز و کنترل کیفیت به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کرج ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید