چهارمین جلسه ی شورای هماهنگی بخش کشاورزی استان هرمزگان

گزارش حضور مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان در چهارمین جلسه شورای هماهنگی بخش کشاورزی استان هرمزگان 96/12/19
شرح گزارش:
چهارمین جلسه شورای هماهنگی بخش کشاورزی استان هرمزگان با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی در سالن کنفرانس شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش برگزار گردید.
لازم به ذکر است که کلیه مدیریتهای تابعه و همچنین مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان در این جلسه حضور داشتند.
 

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید