بازدید از انبار تپه سلام و نمونه گیری از کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله، خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی

مسعود وجدانی فرد معاون فنی تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی ، به اتفاق رئیس بخش تحقیقات خاک و آب استان و  کارشناس واحد فنی ضمن بازدید از انبار تپه سلام از محموله صد تنی کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله شرکت پتاس سازان کویر سبز نمونه برداری و گردش کار کنترل کیفی را برای حاضرین تشریح نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید