صف انتظار برای تخلیه کود در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

ادامه  تخلیه 150 تن سوپر فسفات تریپل باقیمانده از 500 تن سهمیه اختصاص یافته از بندر امام در تاریخ 24 آذر ماه 1398 در انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید