فراخوان دوره آموزشی اهمیت تناوب کشت محصولات و نقش آن در کشاورزی پایدار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه

به منظور توانمندسازی کارشناسان بذر مقرر گردید اداره آموزش دوره آموزشی تخصصی تحت عنوان اهمیت تناوب کشت محصولات و نقش آن در کشاورزی پایدار را در تاریخ 20/9/1398 لغایت 21/9/1398 به مدت دو روز در استان گیلان برگزار نماید. در همین راستا مقدمات برگزاری آن دوره توسط اداره مذکور انجام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید