انعقاد قرار داد با کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی در هشت ماهه نخست

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

قرارداد واگذاری عاملیت توزیع و فروش انواع نهاده های کشاورزی طبق شرایط و ضوابط موجود با کارگزاران شرکت خدمات حمایتی استان قم ( 22 کارگزاری) بسته شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید