تامین کود بهاره استان کرمان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

.

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان از تامین کود بهاره استان خبرداد وی افزود هم اکنون با ورود بیش از هزار تن کود فله  و همچنین تخصیص بیش از 4000 تن  کود ازته ا زپتروشیمی های کشور هیچ جای نگرانی درخصوص تامین به موقع کود ازته دراستان وجود ندارد وی افزود از ابتدای سال تاکنون بیش از 45714 تن انواع کودهای شیمیایی از طریق شبکه بزرگ کارگزاری این شرکت  دراقصی نقاط استان بین کشاورزان توزیع گردیده است مهندس قاسمی افزود در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی کشوروهمچنین به جهت اعتمادسازی وعدم سردرگمی کشاورزان درانتخاب کودموردنیاز خود  ، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  ضمن  عقد قرارداد با 28 کارخانه   تولید کننده کود درسطح کشور ،سبدکودی خود را به  46 نوع کودهای غیریارانه ای ، شامل کودهای زیستی وآلی ، گوگردی جامد ، گوگردی مایع ، کلاتها ، فسفاته ها ،اوره فسفات ،سولفات آمونیوم و ..... ، تجهیزنموده است که هم اکنون ازطریق شبکه کارگزاری استان آماده توزیع می باشد وی باتوجه به شایعات  مطرح شده  گفت، هیچ برنامه ای تاکنون برای افزایش نرخ فروش کود از سوی مسئولین ذیربط اعلام نگردیده است محمدمحسن قاسمی درادامه اعلام کرد درسال 96 این شرکت، نسبت به  تامین ،توزیع وارسال بیش از 2550 تن انواع بذر گندم وجودرسطح استان و سایرنقاط کشور اقدام نموده است.

.

.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید