تامین کود جهت 56 هزار و 682 تن چغندرقند در خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر افزودند در سال جاری کشاورزان این استان  تاکنون مقدار 58 هزار و 682 تن چغندر قند از سطح زیر کشت 1700 هکتار برداشت نموده اند که  این محصول را به کارخانه های قند خراسان شمالی و سایر استان ها تحویل داده اند. ایشان همچنین افزودند کودهای مورد نیاز جهت کشت چغندر قند توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی به شرح ذیل تامین و توزیع گردیده است

  1. کود اوره: 425000 کیلوگرم
  2. کود فسفاته : 255000 کیلوگرم
  3. کود پتاسه: 170000 کیلوگرم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید