اوره

کود های اوره در کارگزاری هاي این شرکت موجود است و تا پایان کشت زراعی محصولات پائیزه به صورت مستمر توزیع می گردد

به گزارش روابط عمومی شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ،

حمید هزار جریبی با اشاره  به مقدار تامین کود اوره از ابتدای سال جاری تاکنون گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون64 درصد از برنامه ابلاغی سالیانه، کود اوره تامین  شده است  که این  میزان 75 هزارو23 تن بوده  که  در مقایسه با سال  گذشت47 هزارو 950 تن بوده ،56 درصد رشد داشته است  هزار جریبی به کشاورزان  تاکید کرد: جهت تامین و تغذیه کشت نسبت به دریافت سهمیه کودهای سرک و اوره از کارگزاران کود این  شرکت اقدام کنند.مدیر شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان با اشاره به دستورالعمل  مصرف کود های ازته گفت : مقدار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار برای مزارعی که لب شور نیستند و برای مزارعی که لب شور هستند ۷۵ کیلوگرم کود اوره به علاوه ۱۰۰ کیلوگرم کود سولفات آمونیوم توصیه می شود.وی افزود : کود های اوره در کارگزاری هاي این  شرکت موجود است و تا پایان  کشت  زراعی محصولات پائیزه به صورت مستمر توزیع می گردد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید