هفته پژوهش درپژوهشکده چای کشور/ گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازبرگزاری  مراسم های مربوط به هفته پژوهش درپژوهشکده چای کشور درگیلان خبر داد.

در این راستا به منظور ارائه دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه چای و مقالات برگزیده و سخنرانی های علمی توسط محققین خارجی و داخلی و اعضا هئیت علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشوردر قالب برنامه های هفته پژوهش  همچنین مدیر استان گیلان ضمن دعوت به این مراسم بعنوان سخنران در خصوص اهمیت تغذیه گیاهی و مصرف بهینه کود به ایراد سخن پرداخت و از برنامه های تحقیقاتی ودستاوردهای جدید در حوزه چای آشنا شدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید