حمل 160 تن انواع کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از حمل 160 تن انواع کود شیمیایی در روز سه شنبه (26 آذر ماه 98) در بین کارگزاران خبر داد و اعلام کرد شرکت خدمات حمایتی استان تمام تلاش خود را برای رساندن کود مورد نیاز کشاورزان انجام می دهد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید