برگزاری جلسه سلامت اداری استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی با حضور رئیس سازمان، مدیر شرکت خدمات حمایتی و سایر رؤسای ادارات تابعه سازمان  در محل سالن جلسات سازمان در روز پنجشنبه مورخ 28 آذر ماه 1398 تشکیل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید